رسانه

رسانه ها

روزنامه نگاران: آیا به اطلاعات بیشتری برای گزارشات خود نیاز دارید؟ شما می توانید دسترسی سریع به گزارش ها و مدارک آرشیو شده، عکس هایی با کیفیت بالا و فیلم های کوتاه داشته باشید؛ و نیز با یکی از سخنگوهای ما در سراسر جهان ارتباط برقرار نمایید.