Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

بار دیگر، تحقق بخشیدن به طرح «با هم، برای جوانان»

حضور فعال شرکت نستله ایران در نمایشگاه کار به منظور نیل به اهداف طرح «با هم، برای جوانان» موجب تاثیرگذاری روی بیش از 1500 نفر از جوانان شد.

Back to Press releases
Wed, 12/18/2019 - 18:00
Job Fair

شرکت غذایی و آشامیدنی نستله ایران، با همراهان پروژه با هم برای جوانان در نمایشگاه کار، با هدف آموزش و آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان با موضوعات مرتبط با اشتغال، موفق به برگزاری 7 کارگاه آموزشی شد. این کارگاه‌ها با عناوینی از جمله جهت‌گیری و گرایش صنایع، رزومه‌نویسی و تکنیک‌های مصاحبه، رویای رشد من، فروش و بازاریابی، آنچه شما را تا اینجا رسانده است برای دسترسی به مقصد نهایی کفایت نخواهد کرد و یک کمپین واقعی و تحقیق بازار، پذیرای علاقمندان بود.

نستله در نمایشگاه کار که در روزهای 28 و 29 آبان ماه در دانشگاه تهران برگزار شد، میزبان بیش از 1000 نفر از مسئولین و بازدیدکنندگان بود که منجر به ثبت بیش از 600 رزومه در این غرفه شد.

«با هم، برای جوانان» نام طرحی در راستای جذب حداکثری فرصت‌‌های شغلی است که به همت شرکت نستله و در راستای برنامه‌های بلندمدت این شرکت مبنی بر «بهبود زندگی و سهیم شدن در ساخت آینده‌ای سالم‌تر» از سال 2016 در سرتاسر دنیا به اجرا درآمده است.

Article Type