Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

گرامیداشت روز جهانی آب در شرکت و کارخانه نستله ایران

Back to Press releases
Wed, 05/08/2019 - 07:00

شرکت نستله ایران در هفته‌های گذشته موفق به برگزاری گردهمایی با محوریت آب دردفتر مرکزی و کارخانه خود به‌مناسبت گرامی‌داشت روز جهانی این منبع حیات‌بخش شد. طی این نشست که با حضور مدیران ارشد شرکت نستله ایران و فعالان و ذینفعان حوزه آب برگزار شد، حاضرین به بحث و گفتگو پیرامون موضوعاتی از جمله آموزش و ترغیب روحیه پاسداری از محیط زیست و منابع ارزشمند آب در افراد و همچنین تاکید بر اقدامات جمعی و ایجاد حس مسئولیت‌پذیری در قبال محیط زیست و تعهد به مراقبت و نگهداری از آن پرداختند. امروزه بحران آب یکی از جدی‌ترین و مطرح‌ترین بحران‌هایی است که افراد در اقصی نقاط جهان با آن دست‌به‌گریبان هستند و توجه خاصی نیز به روش‌های پرداختن به این چالش در دست مطالعه و اقدام است. شرکت نستله نیز در راستای پایبندی به تعهداتش در حوزه آب و محیط زیست، نه‌تنها به ترویج فرهنگ احترام به آب و محیط زیست می‌پردازد، بلکه رعایت این نکات را در سرتاسر چرخه تولید خود ضروری می‌داند.

Article Type