Sort by
Sort by

پاداش‌ها

دلیل جذب رضایت کارکنان جدید و نیز کارمندان فعلی، تنها به دلیل پاداش‌های مالی و منافع مادی نیست. نام ما بیانگر ارزش‌هایی است که به‌ سختی حاصل شده و نیز نشان‌دهنده اعتماد ما به کارکنانمان است. ما برای داشتن روابط قدرتمند بین مدیران بخش‌ها و کارکنان، به خود افتخار می‌کنیم. شرکت نستله یک محیط کاری پربار، متنوع و جهانی به شما ارائه می‎کند. ما همچنین امکانات بی‎شماری برای آموزش و رشد نیروهای خود در اختیار داریم. ما کلیه این عوامل را "مجموعه پاداش‎ها" می‌نامیم. تمامی این عوامل در جذب افراد و تقاضای افراد برای پیوستن به ما دخیل هستند.

 

طبعاً برنامه پاداش‌های ما در سراسر جهان به یک صورت نیست. این پاداش‌ها در جوامع مختلف اشکال مختلفی دارند و تنوع وسیعی از اشتیاقات نامزدها و هرآنچه که برای هر فرد حائز اهمیت است را در بر می‌گیرد.

ما با رویه‌ای که در پیش گرفته‌ایم، می‌خواهیم تا هم تجارتمان را معنادار کنیم و هم به نیروهای کاری خود، درک شفافی از "مجموعه پاداش‎ها" ارائه دهیم و آنها را از اصولی که پشت این خط‌مشی نهفته، آگاه کنیم.

این اصول به شرح زیر هستند:

  • ایجاد چارچوبی پایدار با قابلیت انعطاف، بنا بر نیازهای هر جامعه جهت خلق برنامه‌های رقابتی که با قوانین بومی مطابقت داشته باشند.
  • تمرکز بر جذب و بازآموزی کارمندان بااستعداد، فرهنگ‌سازی به منظور انجام کارها در حد عالی، و اطمینان از نیروهای کاری متعهد که نتیجه آن، دستاوردها و نتایج مطلوب پی‌درپی است.

با وجود کلیه تنوع‌ها در جوامع مختلف و ارزش‌های متنوع کارکنان، معمولاً اصول مهم برای کارمندان به شرح زیر است:

  • حقوق ماهیانه ثابت
  • دستمزدهای متفرقه
  • مزایا
  • رشد و پیشرفت‌های فردی
  • محیط کاری مناسب

ما از تمام کارکنان خود انتظار داریم ویژگی‌های خاص "مجموعه پاداش‎ها" را دریابند و از چگونگی پایه‌گذاری این ارزش‌ها و پابرجایی آن‌ها آگاه باشند. سیاست "مجموعه پاداش‎ها" به ما کمک می‌کند تا نشان دهیم که نستله چگونه به تک‌ تک کارمندانش متعهد است و فرصت‌هایی برای رشد کردن، بالیدن و مشارکت به آنها می‌بخشد.