Sort by
Sort by

برنامه جهانی کودکان سالم نستله

عادات غذایی سالم و انجام فعالیت‌های بدنی، می‌تواند در دستیابی کودکان به وزن سالم و حفظ آن کمک کند. ما در راستای ترویج سبک‎ زندگی و رژیم‌های غذایی سالم‌تر برای کودکان، تلاش می‌کنیم.

اهداف

هدف برنامه‌ جهانی کودکان سالم نستله، افزایش دانش تغذیه و سلامتی در بین کودکان سراسر جهان است. همچنین ترویج فعالیت‌های بدنی کودکان در سنین مدرسه از دیگر اهداف این برنامه به‎شمار می‌آید.

رویکردهای همکاری چند جانبه

برنامه‌های جهانی کودکان سالم، بر اساس روش‌های همکاری چند جانبه پیش می‌رود. ما در سراسر جهان حدود ۳۰۰ شریک داریم. از جمله این شریک‌ها می‌توان به دولت‌های محلی و ملی، سازمان‌های غیرانتفاعی، نهاد‎های سلامت تغذیه‌ و فدراسیون‌های ورزشی اشاره کرد. شریک‌های ما در برنامه کودکان سالم، به همراه شبکه بین‎المللی EPODE، از توسعه این برنامه در سطح جهانی حمایت می‌کنند.

دسترسی جهانی

در اکتبر ۲۰۱۵، در راستای ارایه برنامه جهانی کودکان سالم، با حدود ۳۰۰ شریک‎ خود در ۸۰ کشور جهان، همکاری کردیم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
این تلاش‌ها منجر به افزایش دانش اولیه‌ کودکان در مورد اهمیت تغذیه و فعالیت‌های بدنی شده‌است. تاکنون تعداد شرکت‌کنندگان به ۸ میلیون کودک رسیده‌است.

برنامه های تاثیرگذار

کیفیت تیم‌های متخصصی که مطالب آموزشی و برنامه‌های درسی را برای پاسخ‌گویی به نیازهای مشخص جوامع محلی طراحی کرده‌اند، کلید موفقیت این برنامه است. ما معیارهای مشارکت سخت‌گیرانه‌ای را ایجاد کرده‌ایم. چون می‌دانیم که این برنامه‌ها زمانی بهترین کارایی را دارند که کودکان به‌ طور منظم در آن شرکت کنند. ما روش ارزیابی میزان تاثیرگذاری این برنامه‌ها را بهبود بخشیده‌ایم. همچنین بر تاثیر مثبت این برنامه‌ها بر روی دانش تغذیه‌، سلامت، نگرش و رفتار کودکان، تمرکز خواهیم‌کرد.

معیارهای جهانی

  • ارزیابی نیازهای جامعه
  • توجه به آموزش تغذیه و فعالیت بدنی برای کودکان در سن مدرسه
  • شرکای متخصص اجرایی
  • جدیت این برنامه برای اطمینان از تاثیرگذاری
  • برنامه‌های شرکت‌های همکار، مستقل از معرفی محصولات و بازاریابی
  • نظارت و ارزیابی برنامه
  • تعهدات ما

به‌ عنوان بخشی از تعهد خود در "ترویج رژیم‌های غذایی و شیوه‌های زندگی سالم به همراه فعالیت‌های ورزشی"، ما متعهد به گسترش برنامه‌ کودکان سالم نستله از ۷۳ کشور به ۸۰ کشور در سال ۲۰۱۵ شدیم. در اکتبر ۲۰۱۵، ما این تعهد را به سرانجام رساندیم.