Sort by
Sort by

مواد خام

 

تعهد ما: ترویج استفاده از مواد خام با کیفیت بالای محلی و ملی

شرکت نستله در جای جای جهان، در کنار عرضه محصولات با کیفیت و ایمن به مردم، همیشه به دنبال ارتقای کیفیت و بهبود سازوکار تهیه مواد خام بوده و پروژه‎هایی را تعریف می‎کند تا به دامداران و کشاورزان در تهیه مواد خام با کیفیت بالاتر و بر طبق استانداردهای جهان کمک کند. در ایران نیز نستله فعالیت‎های ایجاد ارزش مشترک را به‌عنوان یکی از اولویت‎های بالا می‎داند و پروژه‎هایی را نیز در راستای بهبود مناطق غیرشهری و همچنین بهبود کشاورزی و دامداری احداث کرده است. از پروژه‎های در دست نستله می‎توان به موارد زیر اشاره کرد:

پروژه پایداری مزارع شیری استان قزوین

جهت اجرا و پیشبرد این پژوهش، ۵ دامداری در استان قزوین مورد بازدید و بررسی قرار گرفتند. با مدیران این مزارع، با استفاده از شیوه رایز (RISE)، مصاحبه‎ هایی انجام گرفت. پیش از ارزیابی و سنجش دامداری‎ ها، اجرای این پروژه را با کارشناسان محلی در میان گذاشتیم تا به درک عمیق‎تر و واضح‎تری از مسائل و شرایط کشاورزی منطقه دست یابیم. در ارتباط با روش رایز(RISE) باید اشاره داشت که پیش از اجرای این طرح، داده‎ها و نیز اطلاعات محلی جمع‎ آوری شدند تا با استفاده از این داده‎ ها بتوان روش رایز (RISE) را با شرایط محلی تطابق داد. این شیوه تلفیقی از ارزیابی، پایداری مزارع شیری استان قزوین را به لحاظ زیست‎ محیطی، اجتماعی و نیز اقتصادی ارزیابی خواهد کرد.

پروژه مدیریت کود در مزارع شیری

تیم خدمات کشاورزی شرکت نستله ایران با توجه به تجارب دیرینه‌اش در جهان، با همکاری موسسه دامداری نستله (DFI) و با هدف حمایت از اجرای صحیح مدیریت پسماند آب در مزارع بزرگ شیری چالتاسیان، دانش علمی موردنیاز این پروژه را فراهم خواهند کرد. لازم به ذکر است که پسماندهای تصفیه‌شده برای آبیاری و بارورسازی مزرعه مذکور مورد استفاده قرار خواهد گرفت. مزارع شیری و کشاورزی چالتاسیان، به‌عنوان نخستین الگوی اجرایی، تحت نظارت و ارزیابی وزارت کشاورزی قرار خواهند گرفت و در صورت حصول نتایج مطلوب، با دستور مقامات اجرایی، این طرح به بهره‌برداری سراسری خواهد رسید.