Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

بازدید مدیر کل دفتر صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت

Back to Press releases
Sun, 01/20/2019 - 06:00

در این بازدید، کارخانه آب آشامیدنی شرکت نستله واترز واقع در شهرستان پلور، میزبان دکتر مهدی صادقی نیارکی، مدیرکل دفتر صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت و هیأت همراه بود. در جریان این رویداد بازدیدکنندگان به بحث پیرامون زمینه‌های توسعه اجرایی و همچنین دغدغه‌های مشترک با همکاری مسئولان مربوطه پرداختند.

 

در ادامه این رویداد، مهدی نیارکی پس از بازدید تمامی بخش‌های کارخانه و گفتگو با افراد مختلف گفت: «خدمات موثری که شرکت نستله ایران و نستله واترز ایرانیان به جامعه ایرانی ارائه داده‌اند، بسیار قابل‌توجه است.» وی در ادامه اشاره کرد: «نستله واترز ایرانیان تا به امروز ایفا کننده نقش به‌سزایی در هر یک از حوزه‌های عملکرد، کیفیت، محیط‌زیست و ایجاد ارزش مشترک در کشورمان بوده و حتی از مرز استانداردهای داخلی فراتر رفته است؛ به‌طوری‌که می‌توان از این شرکت به‌عنوان نمونه‌ای تمام‌وکمال نام برد و رویکرد آن را به‌عنوان الگویی برای سایر صنایع در نظر گرفت.»‌

Article Type