رئیس هیئت مدیره ی نستله، به عنوان یکی از دو کارفرمای "مجمع كالاهاي مصرفي" برگزیده شد

جوان 13, 2013
رئیس هیئت مدیره ی نستله
الويت هاي استراتژیک: آقاي بولکه یکی از دو رئیس "مجمع كالاهاي مصرفي".

پائل بولكه (Paul Bulcke)؛ رئیس هیئت مدیره ی نستله، به عنوان يكي از دو رئيس "مجمع كالاهاي مصرفي" انتخاب شد.

"مجمع كالاهاي مصرفي" یا (CGF: Consumer Goods Forum) يك شبكه ی صنعتي جهانی است كه رؤسا و مديران ارشدِ خرده فروشان، توليد كنندگان، ارائه دهندگان خدمات و سهامداران را (که تعدادشان به بیش از 400 نفر می رسد)، از 70 كشور دنیا گرد هم جمع می کند.

اين مجموعه يك زمينه ی بين المللي براي شركت ها ايجاد مي كند تا دانش و بهترين شيوه ی خود را در ارتباط با پنج الويت اساسی، به منظور ارتقای صنعت كالاهاي مصرفي با يكديگر مبادله كنند. 5 الویت مذکور به قرار زیر می باشد: روندهای نوظهور، حفظ محیط زيست، ‌سلامت و ايمني، ‌برتري عملکرد، و تبادل اطلاعات و پیشرفت كاركنان.

آقاي بولكه در بیانیه ای اظهار کرد: «امروز چالش هاي بسياري در جامعه وجود دارد و ما بايد با تعيين الويت ها، در راستای همکاری با سهامداران مختلف تلاش كنيم تا به راه حل هاي پايدار دست یابیم».

«من به دنبال خدمت به "مجمع كالاهاي مصرفي" هستم كه روز به روز به اهمیت آن افزوده می شود و از ديدگاه "تجارت بهتر- زندگی بهتر" از آن، حمايت خواهم کرد».

آقاي بولكه به همراه ديك بوير (Dick Boer)، رئیس هیئت مدیره ی گروه خرده فروشان بین المللیِ رويال آهولد، ‌به عنوان دو رئيس "مجمع كالاهاي مصرفي" انتخاب شده اند.