نستله در توسعه‌ی معاهده‌ی آب و پاکیزگی جهت تجارت بهتر همیاری می‌كند.

سبتمبر 4, 2013
Person washing their hands

نستله نخستین امضا‌ءكننده‌ی معاهده‌ی جديد شوراي تجارت براي پیشرفت و حفاظت از محيط زيست است، این عهدنامه شرکت‌های تجاری را متعهد می‌کند حقوق بشر را در فعالیت‌های آب و پاکیزگی خود رعايت كنند.

با گذشت سه سال از امضای اين عهدنامه، تعهد «آب، بهداشت و پاکیزگی فعاليت‌ها در محل كار» (WASH) شركت‌ها را به چالش مي‌كشاند تا دسترسي به آب سالم، پاکیزگی و تجهيزات مناسب براي بهداشت كاركنان را در تمامي بخش‌های نحت کنترل، فراهم آورند.

الگوی رهبري

در دراز مدت، شركت‌ها با تعهد به این عهدنامه و اجراي آن در زنجيره‌ي ارزش‌هاي خود که شامل منازل كاركنان، جوامع محلي و تأمين‌كنندگان است، براي ديگر شرکت‌ها و سهامداران الگو خواهند شد.

نستله در مراسم هفته‌ی جهاني آب در استكلهم به نمايندگاني از WBCSD، سازمان ملل و شركت پلاستيك Borealis ملحق خواهد شد تا معاهده‌ی WASHرا ارائه كند.

نستله در ميان فعاليت‌هاي خود، در حال آزمايش و رهبري يك ابزار خودسنجي جديد است كه شرکت‌هاي امضاكننده‌ي معاهده بتوانند از آن برای ارزيابي امكاناتي كه ارائه مي‌دهند، استفاده كنند و در بخش‌هایی که نياز باشد اصلاحاتي انجام دهند.

«ما با امضای معاهده‌ی WASH، مجدداً تعهد در اجرای مسئوليت‌هايمان را به عنوان كارفرما و توليدكننده بيان کردیم.»

تكرار تعهد

كارلو گالي، مشاور استراتژيك و فني منابع آب نستله گفت: «در حال حاضر ما متعهد هستيم در بخشي ازتعهدات نظارت بر آب(pdf,198kb)"دسترسي به آب سالم برای تمامی کارکنان، در انجام عملیات‌های 468 کارخانه‌ی خود در سراسر دنیا را فراهم کنیم.»

«اميدواريم همراه با شركت‌های دیگری كه تا به امروز معاهده را امضاء كرده‌اند، بتوانيم شرکت‌های تجاري بيشتري را به انجام اين كار تشويق كنيم.»

نظارت بر پيشرفت

اسامي شركت‌هايي كه همراه با نستله و بورليس معاهده WASH را امضا كرده‌اند، بدين شرح است: دلويت ال ال پي (Deloitte LLP)، ايي دي اف (EDF)، گريف (Greif)، شركت ساخت و ساز هندوستان (Hindustan Construction Company)، گروه روچر (Roche Group)، يونيلور (Unilever).

Read the pledge

عهدنامه WBCSD پيشرفت‌ شركت‌ها را مكتوب کرده، هر كجا لازم باشد، از آنها در رعايت تعهد خود حمايت خواهد كرد.

پيتر باكر، ريئس WBCSD گفت:‌ «امروزه ميليون‌ها نفر به آب آشاميدني سالم دسترسي ندارند و ميلياردها نفر نيز از بهداشت مناسب برخوردار نيستند.»

يك برنامه‌ی واضح و اجباری براي شرکت‌ها وجود دارد تا با اجرای آن، رهبری یکی از پرفشارترين چالش‌هاي اجتماعي ـ اقتصادي دوران خود را نشان دهند.

معاهده‌ی WASH یك كمك ملموس و مستقيم است كه آنها مي‌توانند براي اين كار انجام دهند.

اطلاعات مرتبط
شوراي جهاني تجارت براي توسعه‌ی زيست محيط
وبلاگ شوراي جهاني تجارت براي توسعه‌ی زيست محيطي
Nestlé Commitment on Water Stewardship (pdf, 198Kb)